Vår kunskap är din väg till en säker investering!

Köpprocessen på Cypern

Ska du köpa hus på norra Cypern? En översikt med viktiga punkter vid fastighetsköp på norra Cypern.


Tillvägagångssätt på Cypern
DIN största uppgift är att förmedla bilden du har av din drömlägenhet eller villa. VÅR uppgift är att hitta bostaden som uppfyller dina krav. När vi hittar något ni bestämmer er för är köpprocessen följande:

En advokat kontaktas för alla fastighetsköp på Cypern. Fullmakten som utfärdas registreras. Fullmakten ger advokaten fullmakt och behörighet att förhandla och representera dig.

En deposition på cirka 1000 - 2000 GBP betalas för att säkerställa att den utvalda fastigheten inte säljs till andra medan köpprocessen pågår. Detta betalas genom att underteckna ett kontrakt med advokaten. Depositionen dras av senare i inköpspriset. Depositionen betalas direkt till byggherren eller genom advokaten.

Undertecknat kontrakt måste registreras i fastighetsregistret inom 21 dagar. Advokaten skickar också en ansökan till myndigheterna på norra Cypern för köp av fastigheten. Köparen registrerar sig också hos det lokala skattekontoret. Denna dokumentation stämplas av Notarius publicus. All registrering skyddar dig som köpare mot att säljaren tar ett lån på fastigheten eller säljer fastigheten till en annan köpare.

 

Dokumenter som ska kompletteras
Utfärda ett utskrift från brottsregistret på engelska och leverera till advokaten på norra Cypern.
Ta med dokumentation som visar din bostadsadress i Sverige, t.ex. kopia av el- eller mobilräkning.

När alla dokument har samlats in kan advokaten nu ansöka om en lagfart, som vanligtvis utfärdas inom några månader.

 

Utgifter för bostadsköp i norra Cypern
5% moms: Beloppet är baserat på fastighetsvärdet som skrivs i kontraktet.
0,5% Stämpelavgift: Beräknat enligt kontraktsbelopp. Betalas när kontraktet registreras i lagfartsregistret på norra Cypern.
3% registreringsavgift: beräknas enligt kontraktsbelopp. Betalas när lagfart utfärdas.
£ 1300-1500: Advokathonorar för att följa upp ditn köpprocess. 

Andra utgifter:
(Vattenkoppling till nya fastigheter: (+/-)
Vattenkoppling till begagnade fastigheter: 250-300 £
(Strömanslutning till nya fastigheter: (+/-)
Strömanslutning till begagnade fastigheter: 250-300 £
Fastighetsskatt 1 gång / år: 0,5 £ / m2.

Det är vårt mål att hela processen ska vara så enkel och tydlig som möjligt. Vi vill att du ska uppleva att köpa hus på Cypern är tryggt och säkert genom att använda vår tjänst och att du tas om hand på alla sätt.

 

Lagfarter på norra Cypern:
• Pre-1974 är en turkcypriotisk lagfart från innan 1974. Detta är 100% säkert och sådana fastigheter kan köpas av alla utländska medborgare.
• "Exchange"-lagfarter: Dessa är fastigheter som ägdes av grekcypriotiska medborgare före 1974. Sådana lagfarter gäller för fastigheter som antingen har förhandlats ekonomiskt med den tidigare ägaren, eller bytts ut mot fastigheter på södra Cypern som ägdes av turkcypriotiska medborgare innan 1974. "Exchange"-lagfarten är 100% säker och de fastigheterna kan också köpas av utländska medborgare. 

whatsappJag vill få mer information om fastighetsköp i Turkiet.
whatsappJag vill få mer information om fastighetsköp i Turkiet.