Vår kunskap är din väg till en säker investering!

Gällande hemförsäkringar för din fastighet i Turkiet

Vilka försäkringar behöver jag ha som fastighetsägare i Turkiet?


Om du har köpt en fastighet i Turkiet är det viktigt att försäkra den.

Redan vid överföring av lagfarten (tapu) till köparens namn är det nödvändigt att skaffa DASK-försäkringen som antogs i enlighet med den turkiska lagen § 587 för att skydda alla fastigheter i Turkiet mot jordbävningsskador.

Dessutom kan du försäkra din egendom i Turkiet mot inbrott, brand, krossat glas, vandalism och vattenskador.r du köper en fastighet från Alanyahus organiserar vi båda försäkringarna utan att du behöver tänka på det. Som en del av vårt Housecare-paket följer vi upp alla försäkringssituationer och ser till att skadorna repareras eller att ersättningen utbetalas.

whatsappJag vill få mer information om fastighetsköp i Turkiet.
whatsappJag vill få mer information om fastighetsköp i Turkiet.