DIN største oppgave er å formidle det bildet DU har av din drømmeleilighet eller villa. Det blir arrangert en visning, hvor du i ro og fred blir tatt med rundt for å vurdere alternativene. VÅR oppgave er å finne boligen som motsvarer dine krav. Når vi sammen finner noe du liker er kjøpsprosessen som følgende:  

Ved alle eiendomskjøp på Kypros tas kontakt med en advokat. En fullmakt ustedes som tinglyses. Fullmakten gir advokaten fullmakt til å forhandle på vegne av deg. 

Et depositum på ca 1000 – 2000 GBP innbetales for å sikre deg at valgt eiendom ikke blir solgt til andre mens kjøpsprosessen pågår. Denne betales ved signering av kontrakt hos advokaten. Depositum trekkes senere fra i kjøpesummen. Depositumet betales direkte til utbygger, eller gjennom advokaten.

Signert kontrakt må registreres i Landregisteret innen 21 dager. Advokaten sender også en søknad til myndighetene på Nord-Kypros om kjøp av eiendommen. Kjøper registrerer seg også på det lokale skattekontoret. Den dokumentasjonen stemples av Notarius Publicus, slik at de blir offisielle. All registrering skydder deg som kjøper mot at selger tar opp lån på eiendommen, eller selger eiendommen om igjen til annen kjøper.

DU TRENGER

  • Utstede en vandelattest som leveres på engelsk til advokaten på Nord-Kypros.
  • Ha med dokumentasjon som viser din boligadresse i Norge, f.ex. kopi av strøm-eller mobilregning.

Når alle dokumenter er samlet kan nå advokaten søke om skjøte, som vanligvis utstedes i løpet av et par måneder. 

Utgifter ved kjøp av bolig på Nord-Kypros:

5% Moms: Beløpet er basert på verdien av eiendommen som er skrevet på kontrakten.

0,5% Stempelavgift: Beregnes av kontraktsum. Betales når kontrakten registreres i Landeregisteret.
3% Tinglysingsavgift: Beregnes av kontraktsum. Betales når skjøte utstedes.
1300-1500 £: Advokathonorar for å følge opp din kjøpsprosedyre.

Andre utgifter:

(Tilkopling av vann ved nye eiendommer:  (+/-)
Tilkopling av vann ved brukte eiendommer: 250-300 £
(Tilkopling av strøm ved nye eiendommer:  (+/-)
Tilkopling av strøm ved brukte eiendommer: 250-300 £
Eiendomsskatt 1 gang/år: 0,5 £/m2.

Det er vårt mål at hele prosessen skal bli så enkel og oversiktlig som mulig. Vi ønsker at du skal oppleve det som trygt å benytte vår service, og at du blir tatt godt vare på på alle måter.

Typer av skjøte på Nord-Kypros:

• Pre-1974 skjøte er et tyrkisk kypriotisk skjøte fra før 1974. Dette er 100% sikkert, og slike eiendommer kan kjøpes av enhver utenlandsk statsborger.

• “Exchange” skjøte: Dette er eiendommer eid av greske kypriotiske statsborgere før 1974. Slike skjøter er på eiendommer som enten økonomisk er gjort opp med tidligere eier, eller byttet med eiendommer på Sør-Kypros som var eid av tyrkiske kypriotiske statsborgere som måtte forlate sine eiendommer.
“Exchange” skjøte er 100% sikkert, og slike eiendommer kan også kjøpes av enhver utenlandsk statsborger.